Tävlingsvillkor

Generell information

Tävling arrangeras av World Wide Padel AB, Sveavägen 122, 113 50 Stockholm, utan inblandning av Instagram/Facebook. World Wide Padel ansvarar inte för tryckfel, skrivfel eller andra fel i tävlingsinformationen.

Deltagande

Varje tävling innehåller information om hur man går tillväga för att delta, när tävlingen är slut och när vinnaren utses. Det är upp till World Wide Padel att avgöra vad som anses vara ett kvalificerat deltagande i tävlingen.

Vilka kan delta?

Alla i Sverige förutom anställda inom World Wide Padel.

Hur annonseras vinnarna?

Vinnaren blir kontaktad via sitt Instagram-konto. När tävlingen är avgjord blir vinnaren offentliggjord och presenteras även på https://www.instagram.com/worldwidepadel/. I och med tävlingsdeltagandet godkänner deltagaren att World Wide Padel delar dennes namn vid eventuell vinst.

Förbehåll

Vinster kan ej bytas mot kontanter, presentkort eller andra varor. Om vinnaren inte godtar vinsten har World Wide Padel rätt att utse en ny vinnare. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. World Wide Padel förbehåller sig rätten att byta vinsten till en annan produkt till samma eller ett högre värde, vid leveransproblem av den ursprungliga vinsten. En deltagare som uppger felaktiga uppgifter blir diskvalificerad från tävlingen.

World Wide Padel hanterar personliga uppgifter i enlighet med GDPR/PUL. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på tavling@worldwidepadel.com

Information om Instagram/Facebooks användarvillkor kan du läsa här.